Reduceri și gratuități

Lista categoriilor de populaţie care vor beneficia în anul 2020 de dreptul la călătoria gratuită în transportul public din municipiu (troleibuze, autobuze), conform actelor normative şi legislative în vigoare

Nr. d/o Categoria beneficiarului Actele normative ce au confirmat dreptul la călătorie gratuită
1 Aleşii locali (în raza unităţii administrativ-teritoriale respective). Legea privind statutul alesului local nr. 768-XIV din 02.02.2000, art. 23
2 Copii până la 7 ani Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 854 din 28.07.2006, pct. 10, lit. a)
3 Funcţionarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne: – polițiștii; – ofițerii de protecție ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat; – angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră) Legea Republicii Moldova nr. 288 din 16.12.2016 ”Privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”, art. 47, pct. (1)
4 Carabinierii, în timpul deplasării în interes de serviciu Legea nr.219 din 08.11.2018 „Cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri”, art.29, alin. (2), lit. c)
5 Membrii gărzii populare înregistraţi în municipiul Chişinău, în perioada executării funcţiunilor de gardă (cu purtarea brasardei, prezenţa legitimaţiei şi insignei de membru) Legea cu privire la gărzile populare nr. 1101-XIII din 06.02.1997, art. 9, pct. (1), lit. g) şi art. 8, lit. f)
6 Cetăţenii Republicii Moldova decoraţi cu distincţia de stat „Ordinul Republicii”, Eroii Uniunii Sovietice, Eroii Muncii Socialiste, persoanele decorate cu ordinele “Slava” de trei grade Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 533-XIII din 13.07.1995 cu privire la drepturile cetăţenilor Republicii Moldova decoraţi cu distincţii de stat ale fostei U.R.S.S.
7 Veteranii de război şi invalizii de război (inclusiv participanţii la acţiunile de luptă din Afganistan şi pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova) Legea cu privire la veterani nr. 190-XV din 08.05.2003, art. 7, art. 8, art. 14, alin. (1), lit. d) şi art. 15, alin. (1), lit. d)
8 Donatorii voluntari permanenţi de sânge şi/sau componente sanguine Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 970 din 18.10.2010
9 Cetăţenii de Onoare ai municipiului Chişinău Regulamentul pentru acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Chişinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/15 din 15.04.2010, anexa nr. 1, art. 10, lit. d)
10 Angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 431 din 19.07.1996, pct. 6
11 Colaboratorii Serviciului de Stat de Curieri Speciali Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 635 din 29.06.2005, pct. 31
12 Persoanele supuse represeunilor politice Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 3/1 din 20.02.2020, pct. 1

În conformitate cu decizia CMC nr. 8/10 din 22 noiembrie 2018 ,,Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului privind modul stabilirii și acordării de compensații unor categorii de persoane pentru călătoria în transportul public urban și suburban din mun. Chișinău”, sunt stabilite următoarele categorii de beneficiari, după cum urmează:

  • • persoanelor în vârstă, beneficiari de pensie pentru limita de vârstă în temeiul Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 ,,Privind sistemul public de pensii”;
  • • persoanelor cu dizabilități medii, beneficiari de pensie de dizabilitate în temeiul Lelii nr. 156-XIV din l4 octombrie 1998 ,,Privind sistemul public de pensii”;
  • • beneficiarilor de pensii de urmaș în temeiul Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 ,,Privind sistemul public de pensii”;
  • • persoanelor cu dizabilităti medii, beneficiari de pensie ai instituțiilor de forță (Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărarii, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Protecție și Pază de Stat), in temeiul Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie I 993;
  • • beneficiarilor de pensii în cazul pierderii întreținătorului ai instituțiilor de forța (Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Aparării, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Protecție și Pază de Stat), în temeiul Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comanda și din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993.

Dreptul la compensație se stabilește pentru persoanele vizate mai sus, cu domiciliul legal în municipiu Chișinău, al căror cuantum al pensiei/venitului lunar nu depășește 3000 lei.

Compensația pentru călătoria în transportul public urban și suburban din municipiul Chișinău se stabilește în mărime de 70,0 lei și se acordă în baza cererii depuse de către solicitant sau de către reprezentantul legal al acestuia în cadrul Direcțiilor asistență socială de sector de la locul de trai legal al solicitantului.

Fii informat​


Știm cît este de important să fiți la curent cu toate noutățile, de aceea ne puteți găsi și pe rețelele de socializare.

Aviz
04 Junie 2021
Ghidul oficial care conține informații despre noul sistem de tarifare valabil din 1 Iulie 2022, avantajele oferite de abonamente, prețurile acestora și punctele de vânzare, dar și cine beneficiază de înlesniri sau călătorii gratuite.
Ghidul poate fi vizualizat aici: GHIDUL OFICIAL

Noutati


21 martie 2023

Lucrări de curățare și defrișare a arborilor din str. Calea Orheiului, marți, 21.03.2023, între orele 09:30 – 13:00, cu deconectare de la curentul electric.


20 martie 2023

Din data de 20.03.2023, în itinerarul rutei de troleibuz nr. 35, se stabilește o nouă stație de așteptare a transportului public ”str. Lech Kaczynski” din str. Drumul Viilor 36/1.


17 martie 2023

Primaria municipiului Chișinău informează că, pe perioada 17.03.2023 (ora 21:00) – 19.03.2023 (ora 06:00), se suspendă traficul rutier pe str. 31 August 1989, tronsonul cuprins între str. Ismail și str. Ciuflea, inclusiv și la intersecțiile, str. 31 August 1989 – str. Ismail și str. Lev Tolstoi – str. 31 August 1989, în legătura cu efectuării lucrărilor de reabilitare totală a str. 31 August 1989.


16 martie 2023

Lansarea Platformei de mobilitate urbană și a aplicației mobile pentru călători privind timpii de sosire a transportului în stații


7 martie 2023

Miercuri, 8 Martie 2023, troleibuzele vor circula conform orarelor zilelor de duminică.